Комунальний заклад "Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №17 "Червона шапочка" Кам'янської міської ради

 

Річний звіт по діяльності закладу

    

   Аналіз освітнього процесу за 2019-2020 навчальний рік

 

         Освітній процес дошкільного закладу впродовж 2019-2020 навчального року був спрямований на вирішення головної мети: виховання здорової, гармонійно розвиненої особистості, підготовка дошкільнят до шкільного життя, інноваційних технологій шляхом реалізації вимог програми розвитку дитини дошкільного віку" Українське дошкілля"(оновленої) та парціальної програми раннього та дошкільного віку"Казкова фізкультура".

          Діяльність закладу була спрямована на вирішення таких пріорітетних завдань:

  1. Розпочати роботу з розвитку у дітей творчих художньо-естетичних здібностей в різних видах діяльності.

 

  1. Продовжувати створювати сприятливі умови для успішної соціалізації дошкільника шляхом формування зв'язного мовлення, використовуючи різні види діяльності.

 

  1. .Продовжувати роботу по забезпеченню наступності між дошкільним закладом та школою

 

         Методична робота з педагогічними кадрами у 2019-2020 навчальному році була спрямована на підвищення професійного рівня педагогів.

 

 

 

Вид діяльності

Планова кільк. Педагогів

Фактична

кільк.

Педагогів

 

%

1.

Курси підвищення кваліфікації

3

3

100

2.

Атестація

4

4

100

3.

Самоосвіта

11

11

100

4.

Участь у роботі творчої групи

4

4

100

5.

Участь у підготовці та проведенні методичних заходів

11

11

100

 

         З метою реалізації головних завдань адміністрацією ДНЗ був переглянутий, на основі діагностики самооцінки педагогів та оцінки адміністрації, рівень професійної майстерності педагогів і сплановані різні форми методичної роботи з кадрами, які забезпечили необхідний рівень знань, умінь та навичок у досягненні мети.

Треба відмітити, що наступні педагоги поглиблено працюють за наступними напрямки, підвищуючи свій професійний рівень.

ПІБ педагога

Напрямок роботи

1

Рахмістр Тетяна Іванівна

Національно-патріотичне вихованя дітей дошкільного віку

2

Рябко Валентина Василівна

Патріотичне  виховання дитей дошкільного віку

3

Задорожня

Вікторія

Павлівна

Впровадження інноваційних педагогічних технологій в роботі з дошкільниками 

4

Селецька

Наталія

Миколаївна

Спільна робота вихователя та сім’ї із соціальної адаптації дітей раннього віку

5

Шаповал

Людмила

Анатоліївна

Еколого – валеологічне

виховання дошкільників

6

Власюк

Наталія

Володимирівна

Казка як засіб розвитку словесної творчості

7

Іншина Ірина Миколаївна

Пошуково-дослідницька діяльність дошкільників в сучасному ЗДО

8

Ільченко Наталія Іванівна

Гармонійний розвиток особистості дошкільника засобами інноваційних технологій

9

Селецька

Тетяна

Олександрівна

Моральне-етичне виховання дошкільників

10. Гунченко Яна Володимирівна Особливості когнітивно-поведінкової терапії в роботі практичного психолога в дошкільному закладі

11.

Стасюк Валентина Іванівна

Художньо – естетичний розвиток дошкільників засобами декоративно – прикладного мистецтва

                      

         З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки колективу були придбані новинки методичної літератури, наочні матеріали, розвивальні та дидактичні ігри, які шляхом самоосвіти опрацьовували протягом навчального року педагоги. Також проведена підписка на періодичні видання: «Дошкільне виховання», «Палітра педагога».

Педагогічний колектив розпочав роботу на V етапі обласної науково – методичної проблеми «Освітня стратегія соціалізації особистості громадянського суспільства»        

         З метою підвищення педагогічної майстерності педагогів, спрямовуючи навчально-виховний процес на  виконання головних завдань, адміністрацією були сплановані та проведені протягом навчального року такі форми методичної роботи, а саме, відбулися засідання педагогічних рад : «Про завдання педагогічного колективу на 2019 – 2020 навчальний рік», «Розвиток мовленнєвих та комунікативних вмінь через інтеграцію різних видів діяльності», «Декоративно-прикладне мистецтво як засіб творчого розвитку особистості», «Підсумки роботи у 2019 – 2020 навчальному році». Педагогічні ради відбувалися вчасно, проводились продуктивно із 100% присутністю педагогів.

         Було забезпечено ефективну діяльність таких колективних форм методичної роботи, організовано роботу семінару - практикуму «Використання нетрадиційних технік зображувальної діяльності у формуванні творчих здібностей дітей дошкільного віку»; ділова гра «Творчий педагог-творчі діти»; методичне об’єднання «Здоров'язбережувальні технології в умовах організованого дитинства».   Відбулися колективні перегляди занять, спостережень, рухливих ігор, режимних моментів тощо. Постійно проводились консультації, дискусії, засідання круглого столу, аналіз конкретних ситуацій, виставки.

      Проведення  цих заходів допомогло колективу на належному рівні вирішити головні завдання річного плану роботи.

      Протягом навчального року у дошкільному закладі  плідно працював гурток в з декоративно – прикладного мистецтва

«Талановиті пальчики».

      У системі проводилася робота з питання наступності ДНЗ та НВК № 37. Вихователями відстежувалася результативність навчання випускників закладу та адаптація до умов школи.

       Протягом навчального року були організовані екскурсії дітей, а саме: на свято першого дзвоника (вересень), по школі (жовтень), екскурсія до шкільної бібліотеки, відвідали уроки у 1-му класі (лютий). Проводилися зустрічі вчителів з вихователями, дітьми та батьками груп старшого дошкільного віку (6-го р.ж.). 

    У період карантину пов'язаний з хворобою на коронавірус (COVID-19) (12.03.2020-29.05.2020р) здійснювалася освітня діяльність з дітьми в дистанційній формі та самоосвітня діяоьність.Педагоги працювали згідно індивідуального плану на період карантину.Тісний зв'язок з вихованцями та батьками груп здійснювався через Viber, та в телефонному режимі.

    Аналіз показав, що освітній процес на протязі 2019-2020 навчального року здійснювався на належному рівні.

    Перспективними напрямами роботи на наступний період є формування тісного взаємозв’язку дитячого садка із сім’єю, вивчення особливостей спілкування в сім’ях з метою здійснення диференційованого підходу до кожного вихованця; проведення родинних свят, батьківських зборів, днів відчинених дверей;  особистісна діагностика дітей, індивідуальне консультування батьків психологом  з метою вирішення труднощів і проблем розвитку дітей.

       Проведене анкетування батьків свідчить про такі результати роботи закладу у співпраці із сім’ями вихованців: більшість батьків вихованців  відзначають, що діти із задоволенням відвідують дитячий садок, повертаються додому в гарному настрої; батьків задовольняють педагоги, які працюють з дітьми, і їхнє ставлення до дітей; батьки із задоволенням та інтересом спілкуються з педагогами закладу, умови, створені для розвитку, навчання і виховання дітей, оцінюють позитивно; високий рівень задоволеності роботою закладу і його педагогічним колективом.

       Але залишаються питання, що потребують вирішення в роботі з батьками, індивідуальний підхід  до роботи з сім’ями вихованців закладу, підвищення психолого – педагогічної культури батьків; урахування вікових особливостей характеру батьків; всебічне вивчення специфіки кожної сім’ї.

        На належному рівні проводилася робота щодо дотримання вимог Інструкції з харчування дітей в дошкільних навчальних закладах.

         Харчування дітей протягом навчального року відповідало встановленим грошовим нормам. На основі накопичувальної відомості обліку витрат продуктів на одну дитину у закладі щомісячно проводиться аналіз виконання натуральних норм харчування.

        

Стан здоровя та фізичний розвиток дітей

    Дошкільний заклад має обладнаний  медичний кабінет,. Його обладнання в основному відповідає нормативним вимогам. Медичне обслуговування дітей закладу забезпечує сестра медична старша Чуб Марина Валеріївна.

         Велику увагу протягом навчального року колектив дитячого садка приділив формуванню здоров’я зберігаючої компетентності дітей. Ефективність оздоровчих заходів визначалася тим, що поєднувалася тривала комплексна інтенсивна оздоровчо-профілактична робота з корекційної - педагогічними заходами в умовах звичайного режиму життя дошкільників. Дитину оточують кваліфіковані педагоги, практичний психолог, медична сестра, які здійснюють постійний моніторинг стану здоров’я дітей, захворюваності, організації раціонального харчування, контроль за виконанням оздоровчих заходів, призначень лікаря, підтримують інтерес дитини до власного здоров’я.

Аналіз стану здоровя дітей

 

Показн. стану

здор.

Кільк.

показн.

 

Група здоровя

 

 

Група здоровя

І

ІІ

 

ІІІ

ІV

осн.

підг.

спец.

Кількість

дітей

82

7

4

-

88

4

1

%

88.1

7.5

4.3

-

94.6

4.3

1

 

         Педагогами враховувалися ці показники під час проведення занять з фізичної культури, організації рухового режиму продовж дня, загартовуючих заходів, підбору рухливих ігор, ігор-естафет тощо.

У кожній віковій групі, за результатами обстеження дітей спеціалістами та антропометричними вимірюваннями, наявний  листок здоров’я вихованців, згідно з яким  проводиться маркування меблів, здійснюється індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи.

         Харчування дітей протягом навчального року відповідало встановленим грошовим нормам. На основі накопичувальної відомості обліку витрат продуктів на одну дитину у закладі щомісячно проводиться аналіз виконання натуральних норм харчування. Встановлено, що вихованці за навчальний рік спожили середньому:

         Дієтичним харчуванням були охоплені  діти, які мали довідку від лікаря.

         Питання захворюваності, відвідування та харчування дітей систематично розглядалися на засіданнях при завідувачеві, аналізувалися показники та розроблялися заходи щодо їх покращення.

         Великого значення приділено загартуванню дітей в умовах дошкільного закладу та сім’ї з метою зниження захворюваності дітей. Була звернена увага на проведення оздоровчих заходів (загартування повітрям і водою, часнику, цибулі, лимонів), попередження дитячого травматизму та забезпечення безпеки життєдіяльності, а також проведення занять як з працівниками, так і з дітьми, з правил поведінки, надання першої допомоги у надзвичайних ситуаціях. Ці питання розглядалися на засіданнях педагогічної ради , на консультаціях для вихователів, загальних батьківських зборах , виробничих нарадах.

         Протягом навчального року медичною сестрою та адміністрацією на заняттях з фізичної культури проводились заміри моторної щільності та тренуючого ефекту. Результати замірів свідчать про те, що моторна щільність занять в усіх вікових групах коливається у межах норми від 79% до 95%. Тренувальний ефект відповідав нормі в усіх вікових групах 139-157 уд/хв.