Комунальний заклад "Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №17 "Червона шапочка" Кам'янської міської ради

 

Результати моніторингу якості освіти

Два рази на рік проводиться діагностика рівня знань дітей по всім віковим групам.

Оцінка досягнень проводилась за рівнями:

Високий – показник проявляється повною мірою, дитина має глибокі системні знання та практичні вміння;

Достатній - показник проявляється частково й ситуативно, дитина має достатні, але не глибокі знання, чекає підтримки від дорослого;

Середній - показник проявляється вкрай рідко, знання та практичні вміння дуже обмежені та безсистемні;

Низький - повна відсутність прояву, відсутність знань та практичних вмінь.

Головна мета такої системи оцінювання досягнень дитини – визначити, чи є поступальні зміни в розвитку однієї конкретної дитини впродовж цілого року. Результати досягнень дітей дали змогу зорієнтувати педагога у сильних і слабких сторонах розвитку кожної дитини, доборі засобів оптимізації цього процесу, шляхів індивідуальної роботи з нею.

Результати рівнів засвоєння програмового матеріалу з дітьми всіх вікових груп узагальнені, зроблені відповідні висновки та рекомендації до кожної з них.

Отже, аналіз результатів діагностування дітей засвідчує, що їх загальні позитивні показники, які були отримані в кінці навчального року у порівнянні з початком навчального року дали вагомий приріст, а негативні – знизились, що свідчить про ефективність навчально-виховної роботи з дітьми протягом року. Робота вихователя за даними освітніми лініями проводилась на достатньому рівні.